Wiki-artikel over blog, blogologie, blogoloog


Stefan Gielen

Blog, Blogologie en Blogoloog

Maarten_Schenk.jpg Blogoloog Maarten Schenk, www.blogologie.be


Inhoudsopgave
 1. Definitie
 2. Soorten weblogs
 3. Blogologie
 4. Bronnen

 1. Definitie
Een weblog, of ook wel blog, is een website die regelmatig - soms meerdere keren per dag - vernieuwd wordt en waarop de geboden informatie in chronologische volgorde wordt weergegeven. Wie een weblog bezoekt, treft dan ook op de voorpagina de recentste bijdrage(n) aan. De auteur, ook wel blogger genoemd, biedt in feite een logboek van informatie die hij wil delen met zijn publiek, de bezoekers van zijn weblog. Meestal gaat het hier om tekst, het kan ook om foto's (een fotoblog), video (vlog) of audio (podcast) gaan. Weblogs bieden hun lezers ook veelal de mogelijkheid om - al dan niet anoniem - reacties onder de berichten te plaatsen of een reactie via een Trackback-mechanisme achter te laten.

 1. Soorten weblogs:

· Online Blogprogramma's
1. MSN Space
2. Blogger
3. Wordpress
· Blogprogramma's
1. Drupal
2. PostNuke
3. Wordpress
4. Pivot

 • Babysite: een weblog die door ouders wordt gemaakt voor hun baby.
 • Businesslog: een weblog waarop berichten geplaatst worden door een bedrijf. Dit vertegenwoordigt niet de mening van een individu maar die van het betreffende bedrijf.
 • Clublog: feitelijk meer een uitgebreide vorm van een gastenboek dan een zuivere weblog. Het verschil zit hem in het enigszins besloten karakter van de Clublog. Het is weliswaar geen besloten log (is dus voor een ieder toegankelijk), maar verreweg de meeste bezoekers van een Clublog zullen echter deel uitmaken van een bepaalde club, vereniging of organisatie waarvan de leden nieuwtjes en wetenswaardigheden met betrekking tot hun club publiceren.
 • Corporate blog: deze weblogs maken onderdeel uit van de verzameling businesslogs. Bij een corporate blog gaat het om een officieel aan een specifiek bedrijf verbonden blog. Het blog kan zowel intern als extern zijn en het blog dient daarbij vooral als communicatie- en marketingkanaal. Het blog wordt geschreven door een bedrijfswerknemer of een ingehuurde redacteur.
 • Downloadslog: Hier kun je iedere dag verschillende dingen downloaden. Dit kunnen filmpjes, mp3, afbeeldingen en verhalen zijn.
 • Filmblog: Geeft dagelijks filmnieuws, filmbesprekingen, trailers en filmposters en pakt vaak ook met het laatste nieuws uit. Via de commentaren trekt zo'n blog ook heel wat filmliefhebbers.
 • Fotoblog: een weblog dat bestaat uit foto's met al dan niet een korte beschrijving en/of commentaar.
 • Funlog: een weblog waar alles is gerelateerd aan humor en lol en waar bizarre nieuwsfeitjes een rol spelen. Vaak om in je vrije tijd even te vermaken.
 • Internetsoaps: Gaat hetzelfde te werk als een normale tv-soap, alleen deze verschijnt op het Internet. Op een weblog verschijnt er dan iedere dag/week een aflevering, een gedeelte van een verhaal waar nooit een einde aan lijkt te komen.
 • Jaglog: een weblog MET die nietszeggende inhoud bevat die meerdere keren per dag geüpdatet wordt. Vaak bestaande uit enkele zinnetjes als "ik laat de hond uit en drink koffie". Vanuit deze blogvorm is ook de term "jij bent een JAG" voortgekomen (een nietszeggend persoon).
 • Klasblog: een weblog waarop berichten geplaatst worden door een klas: zowel door de leerkracht als de leerlingen. Dit kunnen klasbelevenissen zijn, de dagelijkse agenda met taken en lessen, foto's, brieven naar ouders, links die bruikbaar zijn bij lessen in de klas of thuis.
 • Lifelog: een weblog waarop regelmatig berichten geplaatst worden over gebeurtenissen in het leven van de beheerder van de lifelog. Een soort online dagboek.
 • Linkdump: een weblog waarop verschillende leuke, grappige, ontroerende en sexy dingen aan bod komen. In feite is het een verzameling van links, doorgaans voorzien van persoonlijk commentaar. Kenmerkend aan linkdump-weblogs is dat er doorgaans minder gereageerd wordt dan op de zogenaamde lifelogs of shocklogs.
 • Linklog: een collectie URL's (adressen op het internet) die door degene die de linklog verzorgt als interessant wordt bestempeld voor de lezer van de desbetreffende log.
 • Moblog: een weblog dat wordt bijgehouden vanaf een mobiele telefoon (bijvoorbeeld MMS of e-mail), vaak ook met foto's die vanaf die telefoon zijn genomen.
 • Muzilog: het begrip dat gebruikt wordt voor weblogs met het universele begrip muziek in de hoofdrol. Er kan, soms uitermate streng, kritiek worden geleverd over actuele muziek door zowel bezoekers als makers van de website. Vaak gebeurt dat op een ook taalkundige wijze.
 • Nieuwslog: een online krant in weblog vorm waardoor de interactiviteit met betrekking tot het nieuws toeneemt. Een nieuwslog wordt meerdere keren per dag geüpdatet, speelt in op actualiteiten en is vaak onderhouden door meerdere redactieleden.
 • Opinieweblog: een weblog waarop vrijwel dagelijks meningen, commentaren en/of satirische beschouwingen worden gegeven over de actualiteit en de samenleving.
 • Poliblog: een weblog waarop politici berichten plaatsen.
 • Reisblogs: weblogs over verschillende reizen die mensen ondernemen. Soms wordt de weblog onderweg bijgehouden, maar veel vaker achteraf op basis van een tijdens het reizen bijgehouden dagboek.
 • Shocklog: probeert door middel van een schokkende en agressieve inhoud veel publiek te trekken, of door onafhankelijk en niet gehinderd door gevestigde journalistieke grenzen van het oldschoolnetwork in de branche met een scherpe pen verslag te doen van de actualiteit en wat er in de wereld speelt.
 • Stadslog: een weblog waarop berichten geplaatst worden met als onderwerp een bepaalde stad of gemeente. Onderwerpen die aan bod komen zijn recente gebeurtenissen in de stad, culturele of sportieve gebeurtenissen, aankondigingen van evenementen, persoonlijke verhalen rond de gemeente/stad. Het doel van een stadslog omvat het kritisch volgen van de gebeurtenissen in een gemeente/stad zonder zelf politiek gekleurd te zijn. De stadslogs komen vaak tot stand vanuit een samenwerkingsverband tussen een aantal lokale loggers.
 • Themablog: een weblog waarop berichten staan over een onderwerp of professie. De mensen die schrijven hebben een passie voor het onderwerp en hebben vaak veel kennis van het onderwerp. Er zijn tegenwoordig webloguitgevers die deze vorm van weblogs professioneel inzetten.
 • TV-blog: een weblog dat informeert over allerlei zaken die te maken hebben met televisie (programma's, kijkcijfers, marktaandelen ...)
 • Wijkblog: ligt in het verlengde van een stadslog, waarbij de focus uitgaat naar een wijk of buurt in de stad.


 1. Blogologie
Blogologie is een soort wetenschap die bezig houd met het bestuderen en indexeren van blogs. Een blogoloog is dus vanzelfsprekend iemand die zich bezighoud met deze wetenschap. Maarten Schenk brengt onder andere ook alle weblogs in Vlaanderen in kaart. Blogoloog heeft initiatieven die tot doel hebben de Belgische blogosfeer op te volgen en populaire links te signaleren. De namen van beide initiatieven lijken vrij sterk op elkaar, de diensten die ze aanbieden ook.

Blogoloog
· Blogoloog wordt beheerd door Maarten Schenk.
· Blogoloog heeft weet van meer dan 45.000 weblogs, waarbij info over het aantal blogs per platform getoond wordt.
· Blogoloog baseert zich op een inventaris van Nederlandstalige Belgische blogs, waarvan de inventaris niet vrijgegeven is.
· Blogoloog gaat op zoek naar externe links in de RSS-feeds van de gekende blogs.
· Blogoloog toont de meest populaire links, waarbij je zelf kan aangeven hoeveel dagen in beschouwing moeten genomen worden (van 2 tot 7 dagen).
· Blogoloog laat opzoekingen toe van links en van woorden die in de feeds voorkomen (full text search).
· Blogoloog laat toe een nieuwe blog voor te stellen, via deze link. De resultaten worden om het kwartier ververst.
· Blogoloog is al een tijdje in alpha-mode en sneller dan gewenst ontdekt. Het bestaan werd bekend gemaakt op 20 november (in dit bericht).
· Het aantal bezoekers is tot nu toe niet beschikbaar, de site bevat geen publieke teller.


 1. Bronnen

http://www.blogologie.be/
http://www.blogoloog.be/
http://www.wikipedia.org/
http://bvlg.blogspot.com/2006/11/blogium-en-blogoloog.html