BrandNieuws!


Het laatste nieuws over Nederlands en andere talen ...


Taaltest 2009! Op http://www.nederlandsetaaltest.nl!


Nieuwe docenten aan Nederlandse universiteiten moeten verplicht op Engelse les http://punt.avans.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=8655&Itemid=34 Nieuws via Taalpost: Taalpost 751, 28 januari 2008.

Bantoelinguïstiek Vlaams erfgoed. Archiefbibliotheek van pater Rafael Labaere.

Debatteren, mondeling betogen: www.debatinstituut.nl (onderwijs). Met dank voor de tip aan Marco Leeuwrik via Jeroen Clemens!

Taalpeil van de Nederlandse Taalunie: editie november 2007 is verschenen. "Nederlands, dat leer je toch vanzelf?" Taalpeil 2007 gaat over het onderwijs Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname.

Helder Haags. The Game
van Dale Lexicografie

Baan scoren; een sollicitatiespel bij Margreet van den Berg, TSM-leermeester en expert in educatief gamen.

Het Limbo-Hollands

De Talenquiz van De Taalstudio! DOEN! Je Nederlands wordt er beter van. Lees meer over De Talenquiz.
.
De Talenquiz is een maandelijkse quiz waarin, door middel van acht multiple-choice vragen, leuke en actuele onderwerpen behandeld worden die te maken hebben met taal en taalkunde. De Talenquiz is gratis beschikbaar voor het onderwijsveld.

De nieuwste Talenquiz vindt u op:
//http://www.taalstudio.nl/talenquiz/index.html// en is nu ook te downloaden vanaf de Leermiddelendatabase.
Voor meer informatie kunt u terecht op
//www.taalstudio.nl/talenquiz//.

via Anna de Graaf

(e-mail 20 mei 2008)

Taalkoeien, de taalblog van Tom, en The Sausage Machine, onze leerblog voor Nederlands: op WordPress op 6 november 2007 rond 20.30 uur toevallig opgemerkt bij botd, Blogs Of The Day ("These blogs got the most popularity recently"!) Samen op de top-100-lijst op nummers 2 voor TSM en 3 voor Taalkoeien. Leuk, toch!

botd06-11-07.png


Taalzorg

Abonneer op de nieuwsbrieven van Taalpost en Taallink!

  • Voorbeeld 1. De nieuwsbrief van Taalpost van 19 mei 2008. Cursief weergegeven.

TAALPOST

Redactie: Marc van Oostendorp (Genootschap Onze Taal) en Ludo Permentier (Van Dale Lexicografie bv)

1. Taalnieuws

- De namen van de kazen van Beemster ('Beemster Old', 'Beemster Very Old') worden na protesten weer Nederlandstalig ('Oude Beemster', 'Overjarige Beemster').
Bron: De Telegraaf,
//http://nieuwsbrief.taalpost.nl/r/tp.plx?2581-788//

- Volgens Frans onderzoek staat het Nederlands op plaats zes in de lijst van belangrijkste talen ter wereld.
Bron: Azady.nl,
//http://nieuwsbrief.taalpost.nl/r/tp.plx?2582-788//

- Honderden Portugese woorden moeten voortaan op de Braziliaanse manier gespeld worden, zo heeft het Portugese parlement vrijdag besloten.
Bron: Trouw,
//http://nieuwsbrief.taalpost.nl/r/tp.plx?2583-788//

*

2. Taaltip: de weglaat-apostrof

Een van de functies van de apostrof is dat je ermee kunt aangeven dat er ergens iets is weggelaten, bijvoorbeeld een paar letters of cijfers. Dat is het geval in 'Ik heb m'n telefoon in z'n auto laten liggen', 'de gemeente 's-Hertogenbosch' en 'De winter van '95-'96 was de laatste lange koude winter.' De apostrof wordt ook vaak gebruikt in 'de jaren '70', maar omdat dat van oorsprong geen verkorting is van 'de jaren 1970' is 'de jaren 70' beter.

In Taalpost staan, zoals in veel elektronische teksten, rechte apostrofs en aanhalingstekens. In teksten waarin gekrulde apostrofs gebruikt worden, moet de apostrof een 'hoge komma' (een klein negentje) zijn; die hoort, anders dan het beginaanhalingsteken (een klein zesje), niet omgekeerd te staan.

Foute apostrof:
//http://nieuwsbrief.taalpost.nl/r/tp.plx?2585-788//
De jaren (')70: //http://nieuwsbrief.taalpost.nl/r/tp.plx?2586-788//

*

3. Extra: Gender Genie

Kun je aan een tekst aflezen of hij door een man of door een vrouw geschreven is? Ja, volgens de makers van de Gender Genie, een programma dat van een Engelstalige tekst of webpagina de vermoedelijke sekse van de auteur kan uitrekenen.

Hoe succesvol hij precies is, valt te bezien. Bij een door ons geselecteerd fragment van 'Pride and Prejudice' (van Jane Austen) twijfelt de Gender Genie en vindt hij de tekst 50% mannelijk en 50% vrouwelijk. En een stukje uit 'Moby Dick' van Herman Melville geldt als overwegend vrouwelijk.


//http://nieuwsbrief.taalpost.nl/r/tp.plx?2587-788//

Taalpost is een gezamenlijk initiatief van het Genootschap Onze Taal en Van Dale Lexicografie bv. Deze nieuwsbrief wordt op maandag, woensdag en vrijdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd. Aanmelden of afmelden als abonnee: //http://www.taalpost.nl//.

  • Voorbeeld 2. De nieusbrief van Taallink van 19 mei 2008. In een tabel vervat.
Taallink 131 19 mei 2008
||
Vraag van de week

Wat is correct: De prijs is een van de indicatoren die de kwaliteit van het toestel aangeeft of aangeven?
||
Zowel de enkelvoudige als de meervoudige persoonsvorm is correct, maar er is een verschil in betekenis.

Het betrekkelijk voornaamwoord die is het onderwerp bij de persoonsvorm aangeeft of aangeven. Het woord waarnaar het betrekkelijk voornaamwoord die verwijst, bepaalt het getal van de persoonsvorm. Als die naar indicatoren verwijst, staat de persoonsvorm in het meervoud. Er zijn dan verschillende indicatoren die de kwaliteit aangeven en de prijs is er een van. Die kan ook terugslaan op een. De prijs is dan de enige indicator die de kwaliteit aangeeft; daarnaast zijn er nog andere indicatoren die bijvoorbeeld het energieverbruik of de levensduur van het toestel aangeven.

Een vergelijkbaar voorbeeld is: Ik volg een van de informaticaopleidingen die deze maand aangeboden wordt of worden. Als er deze maand verschillende informaticaopleidingen plaatsvinden, gebruikt u de meervoudige persoonsvorm worden. Wordt er deze maand maar één informaticaopleiding georganiseerd, dan zet u de persoonsvorm in het enkelvoud.

||


Woord van de week ||
Spijbelspiegel ||


Om de problematiek van het spijbelen aan te pakken, maken steeds meer scholen gebruik van een spijbelspiegel. Een spijbelspiegel brengt in kaart hoe vaak en op welke momenten de leerlingen spijbelen. Zo kunnen scholen het spijbelgedrag onderling vergelijken en kunnen ze hun spijbelbeleid aanpassen.


|| ||
Link van de week

Zou je kunnen keuvelen met een middeleeuwer? Volgens Joop van der Horst, hoogleraar Nederlandse Taalkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven, is het gissen. Er zijn wel teksten overgeleverd, maar hoe mensen die uitspraken, is niet zeker. Zie nrc.next: http://www.nrcnext.nl/projecten/nextquestion/article1081465.ece. Via een link onderaan in het artikel kunt u enkele geluidsfragmenten van Middelnederlandse teksten beluisteren.||
.............................................................................................................................................................................
Taaltelefoon
078 15 20 25
elke werkdag van 9 tot 12 uur, elke schoolwoensdag ook van 14 tot 16 uur

www.taaltelefoon.be
.............................................................................................................................................................................. ||
U kunt uw abonnement beëindigen of u als nieuwe abonnee aanmelden via www.taaltelefoon.be.
Reacties op deze Taallink kunt u sturen naar taallink@vlaanderen.be.
Schriftelijke taalvragen kunt u stellen via taaladvies.net.
© Taaltelefoon 200
8