Opdracht 1 SURF TO TSM

1) Willy Vermaelen, Margreet van den Berg, Wilfred Rubens, Elke Das, Tom Ruette & Esther De Soomer

2) http://www.hetliegendkonijn.be & http://www.jozefdeleu.be

3) Sven Wassenaar

4) The Sausage Machine, een zinsnede van Moe Mowlan

5) In “de Leesfabriek” worden de leesportfolio’s van de leerlingen van de derde graad gezet.

6) 4 boeken

7) Sven Wassenaar & Rutger Gaumann

8) De leerblog TSM wil wereldwijd transparantie geven voor de kennis en de taalvaardigheden van de jongeren van die klassen (5 & 6 ASO). En de leerblog is ook een statement tegen het zwartdenken over taalverloedering, taalverhakkeling en -verarming o.i.v. hun sms- en chatcultuur, gebrek aan kennis en demotivatie.

9) The Hunters Of Doom is de MPH-clan van Dieter & Wouter De Bakker. HOD heeft, net als TSM, een blog op Wordpress.com. De Clan is ook uitgebreid voorgesteld op TSM (door middel van een guestpost).

10) De drie categorieën zijn: Web 2.0, Onderwijs & ICT

11) 1. TSM STARRING Hunters Of Doom! A dizzling GUESTPOST by Dieter
2. “Gedichtendag koestert talenten”
3. Stil evaluatiemoment “Gedicht verzonden” in 5 aso