Examensteuntjes voor 5 en 6 (kerstexamen 2007)


Examensteuntje voor 6. Een driestapsplan of het examen Nederlands in 12 puntenThuis afwerken en bij het examen voegen op 11 december 2007.


1. Mijn mindmap Zelfevaluatie. Reflectie-oefening: Me, Myself, I en het vak Nederlands op basis van SWOT. Hoe presteer ik voor Nederlands? Goed of slecht? Wat 'bedreigt' mijn leerprestaties? Welke kansen voor verbetering kan ik grijpen? Hou rekening met de componenten van het vak: de taalvaardigheden, taalbeschouwing, literatuur. Verder leren leren, sociale vaardigheden en persoonlijkheidsontwikkeling.

2. Mijn literactuamap. Een persoonlijke interpretatie van de literactuamap (inspiratie: zie De leesfabriek 0607), digitaal of in papieren vorm gepresenteerd (jeweetwel volgens de algemene regels van tekstpresentatie beschreven in De leesfabriek 0607).

3. Mijn boekverwerking. Individuele afspraken waren mogelijk. Deadlines: 11 december 2007 (bij het examen Nederlands te voegen), 13 december 2007 (op het mondelinge examen Duits mee te brengen) of 8 januari 2008 - in samenspraak met mij. Voor de inktaapjury: vergeet je brochure niet volledig in te vullen, ook het uitgeschreven leesbelevingsverslag en de duidelijke argumentatie van je beoordeling, liefst met concrete verwijzingen naar de tekst. Voor de inktaapjury gelden dezelfde deadlines als voor de anderen. Lees ook de 'discussion'!

4. Eventueel. Mijn 160. VRIJE OEFENING. Sofie Cerutti vierde onlangs in Amsterdam met een groot feest de 5e verjaardag van de 160. Bij die gelegenheid verscheen ook haar debuutbundel. In februari 2008 wordt haar tweede bundel, een bloemlezing van 160's, bij uitgeverij Meulenhoff verwacht. Indien je tijdens je blokpauze een 160 zou maken, gebruik dan de gsm-teller van www.precies160.nl op de speciaal voor jongeren onder de 20 geopende <20-pagina (en verzend!). Verwijs op je examenpapieren naar het Archief op de 160-site met je naam- of titelopgave of voeg het geprinte gedicht bij je examen. Aanbevolen: in het schooljaar 2007-2008 dingen alle inzenders onder de 20 mee naar de hoofdprijs in de wedstrijd 160<20. Kijk op de site in de linkermenubalk helemaal onderaan en voeg daar dus je gedicht toe! Deadline: 1 maart 2008! Past deze vrije oefening niet in je tijdsplanning voor het examen, kun je misschien later (voor 1 maart 2008!) je 160('s) verzenden! Succes!


Mijn wikidiscussie web 2.0 tegen 13 december 2007 21.00 uur


Schrijf op deze wiki een korte discussie bij één van de 2.0-termen van ons interactieve woordenboekje dat je nu, begin december 2007, kunt bekijken in zijn 'eerste worp'-versie. Advies: kies Google of Blog, blogologie, blogoloog die eerst gepubliceerd werden. @ Sven en Stefan: bespreek de term van je collega-'woordenaar'. Wees wel duidelijk en concreet en geef tenminste één advies ter correctie of verbetering. Beperk je dus niet tot algemene waardeoordelen als 'zeer goed' of 'kan beter'. Lengte? Een vijftal regels kunnen volstaan. Meer mag en kan. Ik wil jouw timemanagement respecteren. Deadline 13 december 2007, 21.00 uur.
Lukt het jou om een of andere reden niet om op de wiki te schrijven, stuur je tekst dan via e-mail naar het gekende adres.


Examenvoorbereiding

1. Zakelijke teksten: inhoud, lexicon (woordenschat), leesstrategieën. Lexicografie (Tom Ruette, ! corpus - GVD - beurtbalkje - hands-on ...! :-) ), het Woordenboek van platte taal (interview door Ben Salemans), Schop ze in het gareel (Héléne Schilders, TB p. 22-), Nieuws, documentaire en reality-tv (Joke Hermes en Maarten Reesink, TB p. 65-), Over lezers en smaken (Frank Albers, TB p. 276), drie blogposts over de Blogoloog Maarten Schenk.

2. Tekstsoorten: het subjectieve en het objectieve verslag (TB p. 9); de grote gedocumenteerde tekst (TB p. 52-, citeren - parafraseren - samenvatten / bronnenverwerking / jouw eindwerk Godsdienst-Nederlands); de kleine gedocumenteerde tekst (zie de 'grote' gedocumenteerde tekst: bronnenverwerking / jouw web 2.0-lemma als wiki-artikel); het essay, de column en het cursiefje (definitie, geschiedenis!); de roman; de polemiek (ruwe schets).

3. Romanfragmenten: Zonder genade en Antichrista. Literaire analyse op basis van 'verhaalformule' (aspecten van het verhaal TB p. 360-). Oriëntering in de geschiedenis(TB p. 351-). De roman in de 20e en begin 21e eeuw (A en B): A) hoofdtitels, de drie grote ontwikkelingen; B) Verhaalkunst: de grote categorieën met focus op de oriëntering van Dorrestein en Nothomb - daarbij ook aandacht geven aan de bildungsroman, de autobiografische roman, de sleutelroman (je hoeft geen namen van 'nieuwe' voorbeelden van buiten te leren!)

4. Auteurs oriënteren op tijd en specialiteit/actualiteit: Cornelis Kiliaan, Tom Ruette, Joke Hermes en Maarten Reesink, Koen Raes (Godsdienst), Dirk Verhofstadt (Godsdienst), Renate Dorrestein, Amélie Nothomb, Doris Lessing, Dimitri Verhulst, Jeroen Brouwers, Michel de Montaigne, Francis Bacon, Herman Brusselmans, Michael Moore, Maarten Schenk.

5. Bezoek aan het Letterenhuis en de expo Cornelis Kiliaan. Voorstelling door BV's Katja Retsin en Luc De Vos: Fahrenheit451 in HetPaleis.
  • Het Letterenhuis kennen en volgende grote romanschrijvers volgen in de media (literactua) of in je stad bijvoorbeeld (standbeelden, events): Willem Elsschot, Louis Paul Boon, Gerard Walschap (bv. de Literatuurprijs Gerard Walschap), Louis Paul Boon, Hugo Claus en Ivo Michiels.(Het staat je vrij van meer namen en uiteraard ook dichters te volgen.)
  • Een mini-samenvatting over de expo Kiliaan vind je ook op de ATV-site. Kilianimatie?!
  • De voorstelling Fahrenheit451 in HetPaleis werd door een aantal onder jullie verwerkt in een verslag. De voorgestelde boeken vind je terug op de gelinkte Fahrenheitsite (programma vrijdag 28 september 2007). Je moet dat lijstje niet van buiten kennen voor het examen, het dient als aanvullende leeslijst bij bijvoorbeeld de nieuwe Leeslijst van Stichting Lezen Vlaanderen die we in de klas bezochten.

6. De Vlaamse kranten kunnen opsommen en de kwaliteitskranten van de populaire kunnen onderscheiden. Openbare, commerciële, regionale, doelgroepen- en betaalzenders kunnen noemen (Vlaams, Belgisch, Duits, Europees, wereld-, je kiest maar, enkele voorbeelden kunnen geven - zie ook het thema Medien voor ons vak Duits). :-) Dit wordt wel geen examenvraag voor Nederlands.

7. Web 2.0.


ADVIES voor dit schriftelijke examen? Kijk bij het examensteuntje voor 5 helemaal onderaan. Doorhalen in je geschreven tekst kan en mag, herschrijven ook, verwijzingen ook (wel duidelijk aangeven, a.u.b.). We hebben te weinig tijd om eerst een kladversie te schrijven.

Hou je taai (ik ben er ook nog, als dat kan helpen), veel blokenergie en veel succes! JB