Examensteuntjes voor 5 en 6 (kerstexamen 2007)

Examensteuntje voor 5 so

MONDELING
1. Mijn mindmap Zelfevaluatie. Reflectie-oefening: Me, Myself, I en het vak Nederlands op basis van SWOT. Hoe presteer ik voor Nederlands? Goed of slecht? Wat 'bedreigt' mijn leerprestaties? Welke kansen voor verbetering kan ik grijpen? Hou rekening met de componenten van het vak: de taalvaardigheden, taalbeschouwing, literatuur. Verder leren leren, sociale vaardigheden en persoonlijkheidsontwikkeling.
2. Mijn 160. Ga naar www.precies160.nl en creëer jouw taalkunstwerk van het seizoen. Succes! Breng mee op het examen of voer in op de site van Sofie Cerutti.
3. Mijn literactuamap.
4. Mijn eerste boekverwerking voor het leesportfolio. (Een structuuranalytische verwerking of een leesbelevingsverslag of een commentaar bij een recensie of een creatieve verwerking of een eigen voorstel.) Voor De inktaapjury geldt de handleiding.
5. Mijn kijk op web 2.0. Mijn indrukken en bedenkingen bij de Map of Future Forces Affecting Education van KnowledgeWorks. (Ik kan ook de betekenis van de termen web 2.0, blog, blogologie, wiki geven.) Liever luisteren naar een introductie van deze Map? Je vindt ze nu ook al een tijdje op YouTube! Via Colleen Girten speciaal voor jou van The Sausage Machine (en dus ook meteen voor de hele wereld!) op YouTube geplaatst!! Thank you very much, Colleen! Bij KnowledgeWorks op YouTube vind je trouwens nog meer video's met uitleg over de Map 2006-2016!


Blog of wiki? Dieter De Bakker maakte er vorig schooljaar 2006-2007 een proefpowerpoint over! Opgelet: dit is een proefpowerpoint, wat betekent dat het onderwerp niet volledig is uitgewerkt. Vul aan, indien nodig. Het ging in de eerste plaats om een oefening in powerpointen. Dieters proefslideshow zie je hierboven staan.
[@ Dieter: hij doet het nog altijd goed als proefpowerpoint, Dieter, én als eerste verkenning van blog en wiki! Mooi gedaan! JB]
6. Mijn favoriete blogpost. Kies uit de laatste zeven posts van The Sausage Machine.
7. Mijn verwerking van middeleeuwse verhalen: Karel ende Elegast, Walewein, Beatrijs en Vanden Vos Reynaerde. 1) de twee opgegeven personages in het verhaal plaatsen; 2) het verhaal in de literatuurgeschiedenis situeren; 3) kenmerken van het verhaal beschrijven.
SCHRIFTELIJK
1. Leesteksten kennen: inhoud, lexicon (woordenschat), leesstrategieën. Over internetveiligheid, een veilige haven in de samenleving, reizen (Koen Raes), angst (Dirk Draulans), thrillers (interview met John Vervoort),lexicografie (Tom Ruette), het Woordenboek van platte taal (interview door Ben Salemans).

2. Woordenschatoefeningen kunnen maken. Veel gebruikte 'moeilijke' woorden in (kwaliteits)krant en (nieuws)magazine kennen: zie tekst over angst.

3. Nieuwe zakelijke teksten uit krant en tijdschrift kunnen lezen, de betekenis van ongekende woorden uit de context kunnen afleiden, de structuur kunnen weergeven, ze kunnen becommentariëren.

4. Het interview als tekstsoort kennen met de soorten vragen.

5. De verhaalformule kennen en structuuranalytische verkenningen kunnen maken in een nieuw kortverhaal.

6. Weten wat het Letterenhuis bewaart en tentoonstelt.

7. Weten wat een leesportfolio en een literactuamap is en waar je boeken kunt kiezen: o.a. www.boekenzoeker.org, www.fahrenheit451.be, www.misdaadauteurs.be, www.deleeslijst.be, en last but not least www.leesmij.nu.
Je kunt ook op de website van een Nederlandse school eens kiezen: http://www.onderde18.vrijeschooldenhaag.nl/site/binnen/nederlands/boeken_kiezen-steuntjes. Mijn collega's Nederlands Frank Oele en Roelof Jan Veltkamp geven leesadvies!
Advies
Voor mondeling: voorbereidingen niet vergeten en letten op uitstraling, taal, lichaamstaal.
Voor schriftelijk: doorlopende tekst schrijven, d.i. volledige zinnen in AN, helder gestructureerd in alinea's, correct gespeld. Ook letten op hoofdletters en leestekens.

Veel succes! JB