FAQ Literactuamap en Leesportfolio 0708


Vier soorten boekverwerkingen voor LPF


Wat (literair) lezen betreft, heb je voor je vier boeken de keuze tussen vier soorten
boekverwerkingen
. het is wel de bedoeling dat je een proeve laat zien van elke vorm van verwerking.
M.a.w. voor elk boek kies je een andere verwerking. Ik geef ze op een rijtje:

1 een structuuranalytische boekverwerking

Je kiest twee hoofdpunten uit de structuur van een verhaal, bijvoorbeeld
1) het onderwerp van het verhaal en 2) de personages.

Wat houdt de verwerking in?
Voor 1):
dat het onderwerp zo goed mogelijk beschreven wordt en dat daarbij
verwijzingen (voorbeelden) staan naar de tekst, het verhaal.

Voor 2):
dat het hoofdpersonage zowel naar uiterlijk als naar innerlijk (karakter)
als in zijn relatie met andere personages beschreven wordt, met verwijzingen
naar het verhaal (paginaverwijzing of korte citaten uit het boek).

Andere structuurhoofdpunten: de 'ruimte' waar het verhaal speelt, de 'tijd'
waarin het verhaal speelt, de 'verteller' van het verhaal, de schrijfstijl
van de auteur, spanningselementen.

Ik geef als voorbeeld mijn selectie (thema - hoofdpersonage) voor het inmiddels
beroemde boek van Nic Balthazar "Niets was alles wat hij zei" omdat die
keuze volgens mij voor dat boek voor de hand ligt. Dit enkel ter
illustratie van de opdracht. Je hoeft deze verwerking niet te maken als
je een andere kiest of een eigen voorstel hebt.

2 een leesbelevingsverslag

Je schrijft in eender welke volgorde je gedachten, gevoelens,
ervaringen op voor, tijdens, en of na het lezen van het boek. Het hoeft geen
samenhangende tekst te zijn, dat 'verslag', gewoon 'bedenkingen' spontaan
gegeven. Liefst wel met hier en daar een verwijzing naar een pagina of
gebeurtenis of beschrijving in het boek.

3 een creatieve verwerking

Dit is een volledig open opdracht. Het kan gaan van muziek zoeken bij de
tekst of een (zelfgeschreven) gedicht of filmpje of tekening of collage of
theaterbewerking van een stukje verhaal of ... wat je maar zou kunnen
bedenken als een vorm van 'artwork' geïnspireerd door het verhaal of een
passage. Voorbeeldfilmpjes van vorig jaar vind je op YouTube: de
filmpjes van Rutger Gaumann over "Antichrista" van Amélie Nothomb of "Gebr."
van Ted van Lieshout.

4 een beoordeling van het boek

Hier heb je de mogelijkheid om een recensie (boekbespreking) te zoeken
en commentaar te schrijven op een tweetal uitspraken uit die recensie.

Zelf een recensie schrijven kan ook, maar dan moet eerst een model bekeken
en naar dit model gewerkt omdat we de recensie als tekstsoort pas later in
het schooljaar en/of volgend schooljaar in het 6e jaar behandelen in de les.

5 Ja, er is ook nog 5: een eigen voorstel

Het is mogelijk dat je een eigen 'plan' hebt voor je boekverwerking, zoals in
het voorbeeld van "Niets was alles wat hij zei" een vergelijking van boek en film.
Ook dat kan. Als je een eigen idee hebt over wat je met het boek wil, kun je
een eigen boekverwerking presenteren: die moet zoals de andere keuzes wel getypt
gepresenteerd worden met een titel en ondertitels zodat de verwerking duidelijk wordt
- er mag ook met zelf verzamelde documenten worden gewerkt.
Uiteraard verwacht ik de opgave van alle bronnen.

De boekverwerking wordt op het mondelinge examen Nederlands gepresenteerd
en besproken.


Herinnering: het onderscheid tussen LAM en LPF


Mag ik er wel nog eens aan herinneren dat er een onderscheid is tussen de literactuamap
en het leesportfolio.

De literactuamap (die ook digitaal kan gepresenteerd als de leerlingen dat
wensen) verzamelt nieuws uit de literaire actualiteit van de laatste
maanden:
1) een 5 tot 10 (of meer voor wie tijd en/of zin heeft) nieuwe boeken
'voorstellen' door 'knipsels' uit krant of magazine of folders of websites
- met bronvermelding - 'te laten zien';
2) een 'literair' event zoals de Boekenbeurs kort voorstellen of visualiseren
door een of meer 'documenten' naar eigen keuze;
3) eigen keuze van 'literatuur op het internet'. Gewoon verwijzen naar wat
jou is opgevallen of wat jou interessant lijkt: de website van een
boekenbeurs, een auteur, een poëziesite, een literair tijdschrift, een
literair event, een luisterboek, een digitale bibliotheek, elektronische
literatuur, de boekencast, ...
Voorbeelden voor 3) van de literactuamap
Op onze leerblog The Sausage Machine staan in de rechtermenubalk op de blogroll
al een aantal sites voor wie helemaal niet weet hoe zoeken of waar beginnen.
Het is niet de bedoeling van dagenlang het internet af te surfen en al die links te bestuderen...
Gewoon even een paar bekijken en dan eentje of twee opgeven. Er hoeft geen schriftelijke
uitleg bij gegeven. Het gaat hier vnl.om blikverruiming:
literatuur bestaat anno 2007 niet langer zonder het web.

Besluit: LAM en LPF nog eens verkort


De literactuamap maakt op het einde van het schooljaar deel uit van het
leesportfolio dat vier boekverwerkingen verzamelt.
De vier opgegeven
boekverwerkingen
zouden erin terug te vinden moeten zijn, maar er zijn
variaties mogelijk in afspraak met de leraar. Ook een opvoeringsanalyse van
een in de vrije tijd bijgewoond toneelstuk hoort erbij.

Leesportfolio en literactuamap zijn beide zeer persoonlijke werken waarmee
we ook aan identiteitsontwikkeling of persoonlijkheidsvorming willen doen.
Het zijn geen 'strikte' of 'strakke' schoolopdrachten. We houden ons
uiteraard wel aan de voorschriften van het leerplan dat de eindtermen volgt
die de minister ons oplegt. Vaste afspraken zijn er

- wél wat de presentatie in een papieren of digitaal portfolio betreft (met
een cover, een inhoudsopgave, een bibliografie - zoals dat tot de gewone
uiterlijke presentatie van eender welk schoolwerk behoort),
- en wél wat het grote kader betreft (literaire actua bijhouden in een map,
vier boeken minimum lezen en verwerken, één toneelstuk beschrijven in twee
opvoeringspunten).

Ik weet, het zijn 'complexe' gegevens, maar we bouwen eigenlijk ook gewoon voort
op wat in de vorige jaren voor Nederlands werd gevraagd, zoals de 'leesportefeuille' in het 4e jaar
en de boekverwerkingen van 1e naar 3e jaar. We gaan natuurlijk altijd een stapje verder.
Dat is immers leren.


Digitale voorbeelden van leesportfolio's en creatieve boekverwerkingen

Digitale voorbeelden van leerlingen van vorig schooljaar 0607
kun je inkijken op de leerblog (op de aparte pagina's in de rechtermenubalk en in aparte
blogposts die ik hier niet allemaal kan opnemen - je kunt ze, zo je wenst en als je tijd hebt -
even 'doorbladeren'). We hebben ze samen in de klas al bekeken. Ik heb ook
een papieren model van een literactuamap / leesportfolio rond laten gaan in
5 so: het model Joy Gysen.
Het leesportfolio van Rutger Gaumann (zonder literactuamap): via http://ruttietje.bravejournal.com,
dat van Sven Wassenaar op http://lepofo.wordpress.com.
Een creatieve boekverwerking van Line Van Aert op http://janien.wordpress.com in de
blogposts over De inktaap 2008 met de nominaties en over 'de maakbaarheid van de literatuur'
- met Dimitri Verhulst. Tik in de zoekfunctie op de blog trefwoorden uit die blogposttitels in ...
Binnenkort komt er nog een opvoeringsanalyse van Line Van Aert uit haar lpf 0607 op SlideShare!

Als er nog vragen zijn, graag tot je dienst. En veel succes voor jullie allemaal!

Janien Benaets