Interview Thailand (oktober 2007)


Interviewers Lindsay Muller en Nikki FreyneThailand het ideale droomparadijs? Ja en nee!Dit interview werd verwijderd nadat bleek dat vele interviewees nogal wat bezwaren opperden tegen publicatie van hun interview op het internet. Uit respect voor de keuze van de meeste interviewees heb ik (JB) besloten van geen enkel interview op de wiki te plaatsen.

De interviews verschijnen in papieren vorm, zoals ander schoolwerk. We zullen ze in die vorm in peerevaluatie in de klas doorgeven en bespreken, en ook de leraarevaluatie zal op de gebruikelijke manier gebeuren. Op basis van die evaluaties kunnen we de interviews herschrijven of er stukken van herwerken.

Zeer zeker willen we alle interviewees hartelijk danken voor hun medewerking!
.