Over wiki's
 • Elke Das bracht me vandaag 7 november 2007 op het idee van een pagina over wiki's te openen. Ze schreef er een blogpost over.
 • André Manssen wijdde er op zijn manier een artikel aan! Lezen en kijken en doén! We kunnen een schitterend voorbeeld nemen aan de basisschoolkinderen van Elke en André!!
 • En hoe zou ik Wilfred nu kunnen vergeten! Hij is nog wel lid van deze wiki Het Scriptorium! Hij kan hier gewoon niet ontbreken!!
  Hij schreef zeer recent (half november 2007) over een wiki over wiki's in Second Life!
 • 25 november 2007: André werkt een concept uit voor werken met een wiki om een werkstuk te maken in zijn groepen op de basisschool (Nederland: primair onderwijs, groepen 7 en 8). Zéér interessant, ook voor het secundair onderwijs - ook wij in de 3e graad kunnen hier weer veel uit leren! Als we onze leermeesters niet hadden - André en Elke en Wilfred en Willy en Margreet om er enkele te noemen - wisten we niet van welk hout pijlen maken. (Tja, een zeer oude uitdrukking voor een nieuwe manier van wwwerken ...)
 • Bij de opening van de wiki voor 'praktijkvoorbeelden 2.0' van en met de jeugd van tegenwoordig (of 'leren en werken met de jeugd van tegenwoordig') stootte ik op 10 december 2007 op http://educationalwikis.wikispaces.com. Ook hier kunnen we beter leren wikiën.
 • Een wiki als KlassenVideotheek: een post van André Manssen (maart 2008) met een verwijzing naar Elke Das met haar groep 8 Yuxt.
 • Elke Das heeft een prachtwiki, d.w.z. om na te volgen. Wel niet te evenaren ... Elke is en blijft mijn grote voorbeeld (janien).
 • Inspiratoren en lichtende voorbeelden: bij Elke Das! Ze heeft een mooi overzicht van andere, bijzondere (school)wiki's!
 • Leren met een wiki! Wilfred Rubens geeft interessant nieuws door (het vijffasenmodel) - en vult aan in een blogpost van 7 april 2008. De 5 fasen: exploration, exhibition, explanation, elaboration, evaluation.
 • Werken met wiki's in het onderwijs: het veelbesproken eindwerk van Sander Garrevoet ... (juni 2008): via Wilfred Rubens naar de andere bronnen.
 • Jeroen Clemensdeed een vergelijkend onderzoek van twee klassen die met een wiki werkten over het thema De Verlichting! Met belangwekkende resutaten!!
 • Specialist **Margreet van den Berg** reageert op minister Plasterk die leermateriaal via wiki's wil laten ontsluiten: http://ict-en-onderwijs.blogspot.com/2008/12/wiki-wijs.html.
 • Specialist Cindy De Smet van edublogs.be, Ph.D-student aan de UGent, docent lerarenopleiding, weet er alles van: wiki's voor groepswerk.
 • ICT-toepassingen. Over In Klare Taal : een artikel met verwijzing door Wilfred Rubens (april 2010).


Modelwiki's
van Elke Das
van André Manssen