Exploring The Sausage Machine ... 1st SURF TO TSM September 2007


1 Wie zijn de zes belangrijkste webleermeesters van TSM?
2 Voor welke twee websites leverde TSM een exclusieve foto?
3 Wie is de medebeheerder van TSM?
4 Waar komt de naam TSM vandaan?
5 Wat gebeurt er in De leesfabriek?
6 Hoeveel boeken moet het leesportfolio Nederlands bevatten?
7 Wiens leesportfolio's staan volledig online?
8 Wat zijn de doelstellingen van TSM als leerblog?
9 Wie zijn de Hunters of Doom en wat is hun relatie tot TSM?
10 Welke drie categorieën herken je bij een snelle blogrollscroll?
11 Kies drie voor jouw interessante blogposts.

12 TAAK
12.1 Schrijf jouw appreciatie van Sven Wassenaars Leesportfolio (2006-2007) in de reageerruimte bij zijn blogpagina Leesportfolio!
Een vijftal regels volstaan: doorlopende tekst in Standaardnederlands.
12.2 Schrijf een reactie bij het gedicht van Alina Nubé op TSM (zie de reacties). Een drietal regels volstaan: doorlopende tekst, Standaardnederlands, correcte spelling. Probeer in het gedicht door te dringen. Wees concreet.
12.3 Schrijf een reactie bij het gedicht "Grijsverdrijf" van Wouter Rogiest. Een drietal regels (zie 12.2). Kies zelf een voorwerp of ding en schrijf er een kort gedicht over naar model 'Rogiest ("Grijsverdrijf") voor publicatie op de wiki project07. Deadline: zie klasafspraken. SUCCES!