Web 2.0


Dieter De Bakker

Web 2.0 is als het ware een soort van 2de fase in de ontwikkeling van het World Wide Web. Het spreekt vanzelf dat er ook iets bestaat als Web 1.0, de eerste fase van het internet waarmee het zijn internationale bekendheid bij de gewone mensen (de gezinnen, …) heeft verworven. Web 1.0 is dus feitelijk het internet zoals iedereen het kent.

O’Reilly Media, een Amerikaanse Mediaorganisatie, gebruikte de term Web 2.0 voor het eerst.
Men zou kunnen stellen dat Web 2.0 de verzamelnaam is van een reeks (nieuwe) onlinediensten zoals YouTube1, Wikipedia2, Wordpress3, Flickr4, MySpace, Dailymotion, iTunes, eBay, … die het installeren van extra software onnodig maakt omdat deze nieuwe sites zelf voor al het nodige zorgen. Interactiviteit, persoonlijke inbreng, flexibiliteit en delen (van informatie) staat hierbij centraal.

Tegenwoordig kan men enorm veel dingen tegelijk doen op het internet zonder dat het nodig is om ook maar één programma te openen. Alles is immers beschikbaar op het web. Met deze nieuwe internettoepassingen is het voor iedereen mogelijk iets op het web te publiceren en te delen met anderen zonder dat men gespecialiseerd moet zijn of iets moet betalen. Met de komst van Web 2.0 is het intenet dus eigelijk veel toegankelijker geworden voor iedereen.

Ook de evolutie van het internet staat niet stil. Web 2.0 is zeker niet de laatste stap van het evolutieproces, want er is zelfs al sprake van een 3de fase: Web 3.0, waarbij opnieuw verbeterde technologieën zullen worden gebruikt.
Waarschijnlijk zal het Web veranderen in een soort van gigantische database die ook bruikbaar zal zijn vanuit niet-browser toepassingen. Er wordt ook beweerd dat Web 3.0 een 3D web zou kunnen worden dat gebruik zal gaan maken van artificiële intelligentie. Men zal ook informatie kunnen vinden gebaseerd op de locatie (met behulp van het 'geoweb')
(Volgens W3C-directeur Tim Berners-Lee, een van de grondleggers van het World Wide Web, moet het web een universeel medium voor de uitwisseling van gegevens, informatie en kennis zijn. Dit zou volledig tot zijn recht kunnen komen in Web 3.0.)